Uchroń dom przed wilgocią

Zawilgocenie w ścianach budynku to nie jedynie mokre plamy na naściennego tynku czy kłopotliwy chłód – jako siedlisko zagrzybienia stanowi niestety ryzyko dla zdrowia, a nawet życia. Dużo prościej zadbać o konieczną hydroizolację niż później walczyć ze skutkami jej deficytu.
Izolacja przeciwwilgociowa ma na celu zapobiegać wnikaniu wody przez mury, co jest niebywale znaczące także dla właściwej cyrkulacji gazów, „oddychania” ścian budynku i szczelności wykonanej izolacji cieplnej. Przydatna bywa zarówno na zewnątrz obiektu, jak i w takich pomieszczeniach, w jakich zmagamy się z większą ilością wilgoci.
Hydroizolacje  zewnętrzne domu (iniekcja) rozróżniają się na poziome – rozdzielające mury nadziemnej części budynku od murów fundamentowych– a także prostopadłe, uniemożliwiające przesiąkaniu szkodliwej wilgoci przez ścianę fundamentową. W zależności od kształtu wdrożonej hydroizolacji, zgoła różne będą produkty, z których ją wykonamy. W czasie tworzenia warstwy hydroizolacyjnej poziomej aplikuje się 2 warstwy papy albo także bierze się specjalną folię o właściwościach hydroizolacyjnych. Izolację pionową przeprowadza się głównie z 2-3 warstw substancji bitumicznej. Jeśli dom wykonujemy na ziemi, gdzie wody gruntowe bywają okresowo podniesione, najpewniejsze stanie się wykonanie już w czasie zamawiania projektu domu specjalistycznej izolacji przeciwwodnej, o wytrzymalszej konstrukcji.
Dla wieloletnich budynków, w jakich jeszcze w trakcie budowania nie zorganizowano powłoki hydroizolacyjnej, powinno się rozpatrzyć o skorygowaniu tego niedostatku. Realna do zrealizowania oczywiście jest izolacja pozioma murów fundamentowych, ale jest ona kluczowa, po to by zupełnie zapobiec przenikaniu wilgoci z ziemi. Możemy ułożyć standardową izolację przeciwwilgociową, odkopując nie więcej niż fundamenty długości dwóch metrów równolegle.
Hydroizolację powinniśmy wykonać zdecydowanie przed zimą, aby, w sytuacji gdy przed nami jeszcze sporo robót, dom w stanie surowym lub także nawet same mury fundamentowe można było wystarczająco uchronić przed mrozem oraz wodą, ażeby utrzymały się nieuszkodzone do momentu podjęcia budowy.
s