Konstrukcje stalowe to typ budownictwa, który wymaga wyjątkowej staranności. Każde drobne potknięcie jest jednoznaczne z poważnym błędem i może w pewnym momencie skończyć się tragedią. Jak przebiega to w praktyce?

Proces projektowania

Projektowanie konstrukcji stalowych da się podzielić na określone kroki, z których każdy okaże się znaczący dla uzyskania zgodnego z projektem skutku końcowego. Mowa tu o szczegółowym planowaniu, sprawdzeniu modeli statycznych, obliczaniu obciążeń, wyliczeniu sił wewnętrznych i określonych pomieszczeń, wymiarowaniu czy też opracowaniu raportu technicznego i niezbędnych rysunków. Kiedy zostaną wykonane wspomniane punkty team inżynierów ustala, jak konkretnie będą działały obciążenia na zaprojektowany układ, wylicza ogólne siły wewnętrzne. Wszelkie kryteria dotyczące zbierania wymiarów muszą koniecznie pozostawać w zgodzie z zaleceniami budowlanymi, w przeciwnym razie przeprowadzona musi zostać korekta. W następnej kolejności pozostaje już tylko stworzenie opisu technicznego i rysunków.

Jak dzielimy konstrukcje stalowe?

Projektowanie konstrukcji technicznych to innymi słowy wykonywanie konstrukcji z wykorzystaniem stali oraz żelbetu. Te pierwsze, jak wskazuje ich nazwa, powstają ze stali. Najczęściej można znaleźć je w budynkach przemysłowych, między innymi do stawiania hal produkcyjnych, budynków przeznaczonych na magazyny, wielkich hal bazarowych, powierzchni wystawienniczych oraz obiektów sportowych. Inne z konstrukcji technicznych, wykonane z żelbetu, przydatne są do konstrukcji niemal dowolnych elementów pełniących funkcję konstrukcyjną: fundamentów, przegród pionowych, płyt, ścian oporowych.

Projektowanie konstrukcji stalowych zawsze będzie należało do profesjonalistów, specjalistów, a więc projektant konstrukcji stalowych w dziedzinie budownictwa. To najwięksi spece w swojej dziedzinie. Będą w pełni odpowiedzialni za stworzenie skrupulatnego planu, według którego firma budowlana pracuje.