Świadomy sportowiec skupia się nie tylko na poprawie sprawności fizycznej i osiąganiu lepszych wyników sportowych, ale także na poprawie kondycji psychicznej. Psychika odgrywa bardzo dużą rolę w radzeniu sobie w stresujących sytuacjach podczas zawodów, rozgrywek sportowych.

Czym zajmuje się psychologia sportu?

Błędnym myśleniem jest, że psychologia sportu zajmuje się wyprowadzaniem sportowca z tzw. dołka psychicznego, po porażce sportowej. Ten dział psychologii zajmuje się wsparciem psychicznym sportowców, którzy chcą być jeszcze lepsi w tym, co robią. Często o zwycięstwie decydują szczegóły, które tkwią właśnie w psychice. Obecnie obok treningu fizycznego i taktycznego, trening mentalny staje się obowiązkowym standardem. Działanie psychologii sportu polega na wyznaczaniu celów, nauce radzenia sobie ze stresem, nauce koncentrowania się na „tu i teraz”. Oprócz tego ma za zadanie wzmacniać pewność siebie i poprawiać komunikację pomiędzy zawodnikiem a trenerem.

Jaki wpływ na sukces sportowca ma trening mentalny?

Trening mentalny ma rozwijać potencjał sportowca w sferze psychicznej, wykorzystując do tego metody pochodzące z dziedzin: psychologii sportu, psychologii pozytywnej, coachingu, kinezjologii i fizyki kwantowej. Przygotowanie mentalne zawodnika ma na celu to, aby mógł on uzyskać przewagę nad rywalem. Często zawodnicy rywalizujący ze sobą mają przygotowanie fizyczne i techniczne na tym samym poziomie, więc o zwycięstwie zdecyduje właśnie przygotowanie mentalne zawodnika.

Techniki treningu mentalnego są dobierane do każdego sportowca indywidualnie, ponieważ charakter wykonywanego sportu i potrzeby każdego sportowca są różne. Ważne jest, aby sportowiec miał wyznaczony cel związany z karierą oraz jak powinien wyglądać jego dalsza kariera. Jest to konieczne, aby rozpocząć trening mentalny. Podsumowując przygotowanie mentalne sportowca, wpływa na rozwój sportowca na wielu płaszczyznach, zarówno na polu prywatnym, jak i zawodowym.