Polscy lekarze są jednymi z najlepiej wykształconych medyków w Europie. Wysoki poziom edukacji sprawia, że są to specjaliści chętnie zatrudniani w innych krajach, również u naszych zachodnich sąsiadów. Jak wygląda ich ścieżka zawodowa w tym kraju?

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby uzyskać aprobację?

Aby móc wykonywać zawód lekarza w Niemczech, trzeba dopełnić kilku formalności i zdobyć tak zwaną aprobację – odpowiednik naszego prawa do wykonywania zawodu. W jaki sposób można otrzymać pracę w Niemczech i jakie są wymagania w tym państwie wobec zagranicznych medyków?

Jak wygląda ich codzienna praca?

W Niemczech można spotkać wielu polskich medyków, którzy są zatrudnieni na stałe, posiadają kredyt w Niemczech, a ich dzieci uczęszczają do niemieckich szkół. Wielu młodych medyków decyduje się na wyjazd, ponieważ zarobki po zachodniej stronie granicy są znacznie lepsze, niż w naszym kraju. Aby móc uzyskać prawo do wykonywania zawodu, przede wszystkim potrzebny jest egzamin, który potwierdza znajomość języka na odpowiednim poziomie. W Polsce w kilku miastach można podejść do takiego egzaminu, a oferta instytutów jest bardzo szeroka. Najbardziej cenionym certyfikatem jest ten pochodzący z Goethe Institut. O ten aspekt warto zadbać planując wyjazd w przyszłości, aby spokojnie nauczyć się języka lub przypomnieć i bez problemu podejść do testów.

Warto pamiętać o tym, że Niemcy podzielone są na Landy, a każdy z nich rządzi się swoimi prawami. Wiedząc, w jakim Bundeslandzie planuje się pracę, można zapoznać się z wytycznymi konkretnej Izby Lekarskiej. Zwykle wymagana jest aplikacja w formie gotowego kwestionariusza, a wraz z nim życiorys w języku niemieckim, potwierdzenie od przyszłego pracodawcy chęci zatrudnienia, zaświadczenie lekarza medycyny pracy o stanie zdrowia, dyplom lekarski uzyskany w Polsce oraz polskie prawo do wykonywania zawodu lekarza, zaświadczenie o niekaralności oraz wspomniany powyżej dyplom, potwierdzający zdanie egzaminu z języka niemieckiego. Odpowiednio przygotowana aplikacja poddawana jest kontroli i jeżeli nie są wymagane żadne uzupełnienia, lekarz uzyskuję aprobację i może podjąć pracę w wybranej placówce medycznej.

Jak pracują polscy lekarze w Niemczech?

Medycy pochodzący z Polski bardzo chwalą sobie pracę w Niemczech. Przede wszystkim, ich zarobki pozwalają na to, aby zaciągnąć kredyt w Niemczech, kupić nieruchomość i żyć w odpowiednim standardzie. Poza tym, niemiecki system zdrowotny jest wyjątkowo dobrze finansowany, a więc lekarz ma świadomość, że leczy na wysokim poziomie i może korzystać z dostępnych badań i innych procedur, na które nie stać polskiego systemu.

Wielu polskich lekarzy wybiera pracę w przychodniach, ale część z nich z chęcią podejmuje pracę również w szpitalach, ponieważ tam można liczyć na wysokie zarobki. Prawdziwi specjaliści są wysoce cenieni i poważani. Aby uzyskać specjalizację w Niemczech, trzeba poświęcić około pięciu do sześciu lat, podobnie jak w naszym kraju. Kiedy posiada się już dyplom, nie ma najmniejszego problemu ze znalezieniem dobrej pracy lub podjęciem własnej praktyki, na przykład rodzinnej. To, jak wygląda praca medyka w Niemczech z pewnością zależy od tego, w jakim Landzie zdecyduje się on osiąść i podjąć zatrudnienie.

Kredyt w Niemczech – jak po jego otrzymaniu wygląda życie codzienne polskich medyków w Niemczech

Większość lekarzy z Polski, którzy znaleźli pracę na stałe w Niemczech przyznaje, że nie chce wracać do swojego kraju głównie z uwagi na doskonałe warunki finansowe. Medycy są tam bardzo poważani i doceniani również w formie gotówkowej. Lekarz zatrudniony w tym kraju bez trudu uzyska kredyt w Niemczech, nawet na dużą kwotę. Jeżeli chce otworzyć własną praktykę, ma możliwość skorzystania z pomocy pochodzącej ze środków unijnych, co jest dodatkowym wsparciem. Praca na co dzień jest ciężka, jednak bardzo dba się tam o jej komfort oraz ilość godzin.

Polscy lekarze chętnie nawiązują lokalne przyjaźnie i czują się w Niemczech jak w swoim domu. Korzystają ze świadczeń socjalnych, które są także większe niż w Polsce i z pewnością mają możliwość życia na nieco wyższym standardzie.