Podział majątku po rozwodzie ciągnie się długo i nie należy do prostych. Zainteresowani dzielą swoje dobra na drodze umowy, albo postępowania sądowego. W przypadku tego drugiego warto wcześniej poradzić się prawnika, bo wizyta w sądzie nie należy do przyjemnych. Jak więc zwiększyć swoje szanse?

Ustalenie składu majątku

Aby ustalić wartość majątku wspólnego, należy sprawdzić co wchodzi w jego skład. Warto pamiętać, aby nie zwlekać z wszczęciem sprawy, ponieważ wartość takich dóbr jak samochody czy urządzenia AGD spada z czasem. W większości spraw to sąd ustala czy dany składnik wchodzi w wartość majątku wspólnego czy nie. W razie kredytu lub długu zaciągniętego w czasie trwania małżeństwa nie dopuszczalne jest zobowiązanie jednego małżonka  do spłaty i zwolnienie z tego obowiązku drugiej strony. Często jednak, za zgodą stron dopuszcza się możliwości obciążenia jednego z obowiązkiem zapłaty określonej kwoty.

Rozliczenia majątkowe

Oczywiście rozliczeń można dokonać ugodowo, czyli umownie, ale jeśli w skład majątku wchodzi mieszkanie albo nieruchomość konieczna będzie umowa notarialna. Strony muszą się dogadać co komu przypada. Jeśli to się nie uda, trzeba zwrócić się do sądu. W takim przypadku muszą liczyć się kosztami procesu, 300 zł jeśli złożą zgodny projekt podziału lub 1000 zł bez takiego wniosku. Prawo ustanawia, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Każda ze stron ma jednak prawo zażądać innego podziału majątku. Trzeba udowodnić, że w wyższym stopniu przyłożyło się do powiększenia majątku. Sąd uwzględnia również wychowanie dzieci i prace domowe.

Jak zwiększyć swoje szanse?

Na wstępie trzeba zauważyć, że rozwód nie jest tanią sprawą. Pozew, wniosek o podział majątku i adwokat to tylko początek wydatków, szczególnie jeśli posiadamy nieruchomości lub udziały w firmie. Warto więc przemyśleć rozstanie w zgodzie. Jeśli jest to niemożliwe, niezbędny będzie dobry adwokat. Jak takiego znaleźć? Jeśli szukasz dobrego adwokata w Łodzi, wpisz w przeglądarce adwokat łódź i wybierz tego, który ma dobre opinie. Nie oszczędzajmy na osobie, która broni naszych praw. Lepiej wydać więcej i adwokata i mieć większe szanse na uzyskanie większej części majątku niż zaoszczędzić i zostać na lodzie.